متاسفانه سلامتي و اقتصاد جامعه و كشور به واسطه بيماري كرونا رو به نابودي و ويراني است و مرگ و مير همچنان افزايش يافته و اين بحران كشتار به دست كرونا مهار شدني نيست مگر با همت و مديريت صحيح كه مسوولان بايد، اين بلا را تا حد زيادي كنترل كنند و اين نيز نيازمند يك مديريت درست و شايسته است تا روند بيماري كاهش يافته و فكري به حال وضعيت وخيم اين بحران كنند.

چرا وزارت بهداشت كاري نمي كند و تا اين مدت براي مردم آسيب ديده از اين بيماري كاري نكرده و همچنان دست به سينه نشسته است؟! مي خواهند چه كنند و چه برنامه اي بعد از حدود دو سال از انتشار اين ويروس دارند؟! لذا اين در حالي است كه بر اساس آمارها تنها ده الي يازده ميليون دوز واكسن تاكنون در كشور زده شده است و مردم همچنان نيازمند بسيار شديد واكسن هستند و مسوولان وزارت بهداشت همچنان بي توجه!!! همان طور كه شاهد هستيم دوز اول واكسن با كندي و نامنظمي پيش مي رود و خدا مي داند كه دوز دوم را مردم چه وقت مي خواهند دريافت كنند و اين نيز در حالي است كه بسياري از مردم ما هنوز دوز اول را هم دريافت نكرده اند و اين روند همچنان باعث افزايش بيماري كوويد در جامعه خواهد شد. همزمان با خيز دوباره كرونا در ايران موسوم به <<موج پنجم>> و افزايش روزانه شمار مبتلايان و جانباختگان در هفته هاي گذشته، انتقادهاي بسياري از روند كند واكسيناسيون از طرف مردم در كشور بر پا شده كه طاقت از جامعه سلب شده است .مسوولان جمهوري اسلامي از جمله آقاي وزير بهداشت (سابق) و دولت روحاني، رييس جمهور (سابق)، طي ماه هاي گذشته با وعده و وعيد توليد واكسن داخلي و واردات بيشتر درباره افزايش سرعت روند واكسيناسيون قول ها داده  بودند كه البته آنچه مي بينيم خارج از واقعيتي است كه وعده داده بودند و مردم گرفتار مرگ و مير اين پاندمي شدند و  مجموع جانباختگان اين بيماري در روزهاي گذشته به ۹۲ هزار نفر رسيد.<<كه البته دولت جديد>> بايد تدبير و همت را به كار گرفته و چاره اي كند. بر اساس آمار رسمي مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۱ ميليون و ۸۰۸ هزار و ۲۳۰ دوز رسيد كه البته توقع بحق و درست مردم در جامعه بيشتر از اين آمار است و توقع دارند كه مديران وزارت بهداشت در تسريع واكسيناسيون شدت عمل به كار گرفته و هر چه زودتر دست به واردات واكسن بزنند . جامعه از لحاظ اقتصادي شديدا دچار بحران شده و با وجود بيماري كوويد ۱۹ كه موج پنجم آن را شاهد هستيم، مردم نمي توانند با خانه ماندن و قرنطينه كردن خود، مايحتاج زندگي خود را تامين كنند و اين موضوع بسياري از اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه را دچار آسيب و بحران كرده و به يك فاجعه بزرگ تبديل شده است؛ بايد راهكاري از جانب مسوولان و نهادهاي كارشناسي و پزشكي در بحران كرونا داده شود واين وضعيت را بررسي كرده و انديشه كنند. بايد بسته هاي معيشتي را براي قشر كم درآمد و متوسط جامعه در اين روزگار غم و اندوه و موج پنجم كرونا در نظر گرفت و به اقتصاد اين قشر از افراد جامعه سر و سامان داد، در واقع <<دولت جديد>> بايد تصميمي بگيرد تا در اين زمان كه واكسيناسيون روند كندي را دارد، مردم طي دو هفته در قرنطينه كامل بمانند و اين به شرطي باشد كه مايحتاج زندگي افراد ضعيف و متوسط جامعه فراهم شود و مردم از لحاظ مالي و مخارج زندگي در طول اين دو هفته مشكلي نداشته باشند و تامين باشند. در حقيقت جامعه در بحران موج جديد كرونا بايد از جانب دولت و نهاد هاي وابسته حمايت شود تا مردم به راحتي قرنطينه شوند و به تدريج اين بيماري تا حدودي از كشور خارج شود. اقتصاد مردم به سمت ويراني است و آمار جانباختگان كرونا رو به افزايش است و جامعه به سمت يك آنارشي پيش مي رود كه فرجام خوبي ندارد، لذا مديران تلاش خود را دلسوزانه براي هموطنان شان به كار گيرند و درصدد واردات واكسن باشند تا كشور و  جامعه بيشتر از اين آسيب نبيند.

 

  • نویسنده : شهراد شاهرخي‌طهراني
  • منبع خبر : روزنامه اعتماد