بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا: طبق آئین نامه‌های قانون هوای پاک تداوم دو روز با شرایط نارنجی و قرارگیری شاخص کیفیت هوا بالاتر از عدد ۱۰۰ مساوی با شرایط اضطرار است، بنابراین تصمیمات اتخاذ شده هم باید مساوی با شرایط قرمز باشد.

گاهان نیوز، بنابر پیش بینی هواشناسی تداوم آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی از جمله تهران ادامه خواهد داشت.براساس این شرایط تهران روز سه‌شنبه در تهران باید محدودیت‌های عبور و مرور در نظر گرفته شود و فعالیت‌های عمومی شهر تعطیل شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر