معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از خلاء های قانون‌ هوای پاک این است که مجری و متولی آن به صورت شفاف در قانون مشخص نشده و ما در ۳ سال گذشته از جایگاه متولی این قانون عمل کرده‌ایم.

گاهان نیوز، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: متاسفانه یکی از خلاء های قانون‌ هوای پاک این است که مجری و متولی آن به صورت شفاف در قانون مشخص نشده و ما در ۳ سال گذشته از جایگاه متولی این قانون عمل کرده‌ایم.

بسیاری از بندهای این قانون اقداماتی است که نیازمند بودجه هم نیست و ما به دستگاه‌ها تاکید کردیم اگر این اقدامات انجام شود آلودگی به صورت جدی کاهش خواهد یافت اما در اکثر موارد به آنها عمل نشده است.

قوانینی مانند هوای پاک خیلی شفاف نیست و ضمانت اجرایی آن نیز مشخص نشده است که این باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شده است.

 

  • منبع خبر : پرسون