ذوالفقار بیتانه که شب ۱۳ فروردین چشم از جهان فروبست زاده ۱۳۴۰ در فردوس، خراسان جنوبی بود. 

به گزارش گاهان نیوز، در هیاهوی موسیقی امروز او ردی از اعصار داشت و میراث‌دار دوتار خراسان بود که فارابی و ارموی از آن نام برده بودند.

زنده‌نام بیتانه از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفته‌ بود.

۳۰۴۱۴۱۱۶

 

  • منبع خبر : گاهان نیوز