انجمن قلم ایران در پی «اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام» بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش گاهان‌نیوز، این انجمن در متن بیانیه خود آورده است: «بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

در پی اهانت هفته‌نامه شارلی به ساحت پیامبر اکرم و نبی اعظم صلوات الله علیه، قلوب انسان‌های آزاده و خداجویان عالم جریحه‌دار شد. نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه در دوره‌ای از حیات بشر مبعوث شد که فترت پیامبران الهی و رسوخ جهل و جمود و قنوط، در میان مردمان فزونی یافته بود. دوره‌ای که غرب مسیحی گرفتار خرافی‌ترین افکار مسلکی بود و نقش کلیسا در ابتذال مذهب، قرون تاریک وسطی را رقم می‌زد. زمانی که اخلاق در عرب جاهلی به قربانگاه دختران مدفون‌شده افکنده می‌شد و عدالت در حکومت طبقاتی ساسانی به محاق رفته بود. در چنین دورانی بود که جان پاک‌ترین، فروتن‌ترین و راست‌گوترین انسان، با وحی گره خورد و با ریسمان وحی، زمینیان را به آسمان متصل ساخت. پیامبر رحمه للعالمین صلوات الله علیه با شعار توحید و پیام کامل کردن مکارم اخلاق، آغوش خود را برای بشریت بی‌پناه و رنج‌دیده گشود. زمانه تا پیش از آن به گونه‌ای پیش می‌رفت که بدون بعثت پیامبر اکرم نشانی از ادیان باقی نمی‌ماند. پیامبر اکرم به درستی وارث پیامبران پیش از خود است و ادیان توحیدی عالم در جهان کنونی موجودیت خود را مرهون دین مبین اسلام‌اند.

در این شرایط، اهانت‌کنندگان به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و حمایت‌کنندگان مادی و معنوی آنان، نه تنها قلوب مسلمانان که قلب‌های آزادگان و حق‌پرستان جهان را به درد آورده‌اند. آن‌ها نه تنها به پیامبر اسلام، که به موسی و عیسی دیگر برگزیدگان و رسولان الهی توهین روا داشته‌اند. این اهانت، تیری است که از تپانچه جهل بر قلب عقل نشسته است.

اما رنج اندوه و مصیبت عظیم جهان کنونی بدان سبب است که هتاکان، اخلاق‌ستیزان، ستمگران و جاهلان مدرن به نام مقدس هنر و آزادی تخم کین می‌پراکنند و محصول تفرقه و جنگ درو می‌کنند. اکنون که نقاب نفاق از چهره هتاکان هفته‌نامه شارلی و رئیس‌جمهور حقیر فرانسه فرو افتاده است، بشر قادر است غرب کروات‌زده وحشی را، از پس گزافه‌گویی‌های حقوق بشری، بدون روتوش نظاره و قضاوت کند.

جهان معاصر در اوج تجربه درماندگی و رنجوری از فساد و تبعیض در انتظار منجی است. کسی که نوری بر تاریکی‌های بشریت بتاباند. نوری که موسی در طور آن را یافت. نوری که دست عیسی بدان روشنی یافت و نوری که پیامبر اکرم صلوات الله علیه بدان به ملکوت آسمان‌ها و زمین نگریست. «می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آن‌که خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید».»

  • منبع خبر : ایسنا