علامه محمدتقی جعفری (۲۴ مرداد ۱۳۰۲[۱] تبریز – ۲۵ آبان ۱۳۷۷ انگلستان) از جملهٔ مفسران نهج البلاغه، فقیهان، عارفان، فیلسوفان و مولوی‌شناسان معاصر ایران بود.