سیروس طاهباز زاده (۲ دی ۱۳۱۸ بندر انزلی – درگذشته ۲۵ اسفند ۱۳۷۷)نویسنده و مترجم ایرانی بود.

گاهان نیوز، وی بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ ه ش مدیریت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده داشت. طاهباز همچنین به گردآوری بیش از بیست هزار برگ از دست‌نوشته‌های نیمایوشیج پرداخت و در طول سی و پنج سال، با انتشار بیست و سه دفتر، توانست مجموعه کامل شعرهای نیما و آثاری درباره او را منتشر سازد.

  • منبع خبر : گاهان‌ نیوز