فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه: طرح مجلس برای رفع و یا سرکوب کردن ماه های آخر دولت آقای روحانی است و مشخص نیست بعد از آن چه می شود.

اگر این طرح واقعا تصویب شود نشان دهنده این است که نظام به کلی دور برجام را خط کشیده و در این صورت آقای بایدن به برجام خواهد پیوست بعد از اینکه به برجام پیوست این نقص هایی که برجام وارد شده است را بهانه خواهد کرد و به اتفاق سایر کشور های امضا کننده برجام این بار به مکانیزم ماشه پناه خواهد برد.

تصویب کلیات این طرح یک تعارف است و به نظر من این طرح تصویب نخواهد شد و اگر تصویب شود شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت.

این کار یک نوع خرابکاری در آستانه ریاست جمهوری بایدن است که مبادا با او تفاهم و مصالحه ای بخواهد صورت بگیرد.

  • منبع خبر : مدارا