این قطعه تکنوازی حزن‌انگیز «نی» «محمد نعیم» فلوت‌نواز برجسته مصری است.

محمد نعیم یکی از برجسته‌ترین نی‌نوازان جهان عرب است که آشنایی فراوانی با موسیقی غرب آسیا و شمال آفریقا دارد.

  • منبع خبر : گاهان ‌نیوز