مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در حال حاضر نیروگاه حرارتی شازند به میزان سه برابر استاندارد گوگرد وارد محیط می کند.

گاهان نیوز، رضا میرزایی چهارم دی ماه در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک با اشاره به آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست کشور در خصوص هشت کلانشهر آلوده کشور، اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا دوم دیماه در سال ۹۷، شهر اراک ۳۱ روز پاک، در سال گذشته ۱۵ روز و در سال جاری ۴۴ روز پاک داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد روزهای سالم در این کلانشهر از ۱۶۴ روز در سال ۹۷ به ۲۰۶ روز در سال ۹۹ رسیده است، افزود: در مقایسه با کلانشهرها در سال جاری که وضعیت هوا بهم ریخته است، امسال روز ناسالم برای تمام گروه های سنی نداشته ایم. در برخی موارد شاخص ها برای لحظاتی و مقطعی افزایش می یابد. برای ثبت روز ناسالم برای تمام گروه های سنی میانگین ۲۴ ساعته مدنظر قرار می گیرد.

میرزایی تصریح کرد: اینکه برخی از رسانه ها اعلام می کنند به محض افزایش آلودگی هوا، ایستگاه سنجش آلودگی هوای شریعتی قطع می شود قابل پذیرش نیست. قطع شدن مقطعی به معنی خارج کردن ایستگاه از مدار و ارائه اطلاعات غلط به مردم نیست و اگر می خواستیم اطلاعات غلط به مردم بدهیم، اپلیکیشن سنجش آلودگی هوا در اختیار مردم نبود.

وی با بیان اینکه لازم است به افرادی که این چنین رفتار می کنند حداقل تذکر داده شود، اظهار کرد: از ابتدای امسال تهران به عنوان پایتخت ۷۶ روز، اراک ۲۷ روز، تبریز ۹ روز، کرج ۳۳ روز، مشهد ۵۰ روز، اصفهان ۶۹ روز، اهواز ۱۰۴ روز و شیراز ۲۶ روز هوای ناسالم داشته اند و در واقع اراک در بین کلانشهرها در جایگاه سوم به لحاظ کم بودن روزهای ناسالم قرار دارد. اراک هیچ روز ناسالمی برای تمام گروه های سنی نداشته است البته شاخص و پارامتر ممکن است به صورت لحظه ای افزایش داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اراک با تاکید بر اینکه در این قیاس مشخص است که وضعیت اراک در بین کلانشهرها وضعیت بهتری است و این شرایط اتفاقی حاصل نشده و نتیجه اقدامات و مصوبات و تصمیمات بجای کارگروه بوده است، گفت: طی چند روز اخیر موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند مطرح شده است، در حال حاضر تمام نیروگاه های کشور از مازوت استفاده می کنند و فقط مسئله نیروگاه شازند نیست، نیروگاه حرارتی شازند در واقع برای استفاده از مازوت در کنار پالایشگاه احداث شده است ولی متاسفانه در زمان احداث سیستم فیلتراسیون آن کامل نشد.

وی گفت: امروز صبح چهارم دی ماه، میزان دی اکسید گوگرد واحد یک نیروگاه ۲۸۱۵، واحد دو ۲۸۷۶، واحد سه ۲۸۹۴ و واحد چهار ۲۴۹۲ است درحالی که استاندارد دی اکسید گوگرد ۷۰۰ است و محیط زیست به عنوان ضابط قضایی موظف است که اندازه گیری گوگرد را انجام و به مرجع قضایی اعلام کند و در حال حاضر نیروگاه حرارتی شازند به میزان سه برابر استاندارد دی اکسید گوگرد وارد محیط می کند.

میرزایی افزود: درخصوص ناکس نیز، استاندارد ۲۰۰ است، اما واحد یک ۴۴۹، واحد دو ۲۸۳، واحد سه ۴۰۵ و واحد چهار ۳۹۰ ناکس وارد محیط می کند.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست مخالف استفاده از مازوت نیست بلکه معتقد است اگر نیاز به مصرف مازوت است باید سیستم فیلتراسیون مناسب در نیروگاه نصب و فعال باشد، بیان کرد: متاسفانه مازوت مصرفی در نیروگاه شازند، مازوت کم کیفیتی است و مازوت با کیفیت به استان های دیگر فرستاده می شود. به همین دلیل باید نیروگاه به سمتی حرکت کند که سیستم فیلتراسیون مناسبی داشته باشد یا مازوت دارای کیفیت به آن اختصاص یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر طبق تصمیم کشور تمام نیروگاه ها در حال استفاده از مازوت هستند، اما وظیفه محیط زیست اعلام این مسئله است، هرچند که تمام تلاش استان به این سمت بود که به هیچ عنوان از مازوت استفاده نشود اما به هرحال تصمیم کشوری است.

  • منبع خبر : ایسنا