سخنگوی دبیرکل سازمان : هر گونه تروری را محکوم می‌کنیم.

گاهان‌نیوز، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد: ما هرگونه ترور یا قتل خارج از دادرسی را محکوم می‌کنیم.

ما ترور را محکوم می‌کنیم و خواستار خویشتنداری و لزوم جلوگیری از هر اقدامی که به تشدید تنش در منطقه منجر شود، هستیم

  • منبع خبر : ایرنا