اتحادیه اروپا: ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، عملیاتی مجرمانه است که با اصل احترام به حقوق بشر تناقض دارد. 

مهم است که در این فضای پرتنش، همه طرف‌ها بیش از هر زمان ، آرامش خودشان را حفظ کنند.

 

  • منبع خبر : گاهان‌نیوز