مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه‌ کیهان(در دهه ۷۰) در توییترش پرسید:

ساختار اجرایی و فکری‌ای که عادل فردوسی‌پور را به یک معضل و مساله بدل می‌کند، چگونه می‌تواند کشور را اداره کند؟!