آتش‌‌سوزی
کابوس آتش روی سر سرخدارها و جنگل‌های هیرکانی 17 آبان 1399
توسکستان هفت روز در آتش

کابوس آتش روی سر سرخدارها و جنگل‌های هیرکانی

آتش‌‌سوزی از هفت روز پیش به جان جنگل‌های توسکستان افتاد و بخشی از درختان قدیمی آن را طعمه حریق کرد.