استانداری تهران
ابلاغیه استانداری تهران درباره نحوه حضور کارمندان در ادارات 08 آذر 1399

ابلاغیه استانداری تهران درباره نحوه حضور کارمندان در ادارات

کلیه کارکنان به منظور ارائه خدمات عادی تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۴ (مطابق بند یک قسمت ب بخشنامه فوق الذکر ) از حضور فیزیکی در محل کار معاف می باشند.