اظهارات اردوغان درباره آذربایجان
اردوغان از حساسیت‌های شعر بی خبر بوده است 22 آذر 1399
وزیر امورخارجه ترکیه:

اردوغان از حساسیت‌های شعر بی خبر بوده است

وزیر خارجه ترکیه با ظریف درباره اظهارات اردوغان تماس تلفنی گرفت و تاکید کرد: اردوغان از حساسیت‌های شعر بی خبر بوده است