افزایش غلظت آلایندگی استان تهران
ارائه پیشنهاد تعطیلی تهران به دولت درصورت تداوم آلودگی هوا 10 دی 1399
استاندار تهران تاکید کرد

ارائه پیشنهاد تعطیلی تهران به دولت درصورت تداوم آلودگی هوا

استاندار تهران با اشاره به پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندگی در هوای استان تهران از توقف فعالیت کامیونهای با عمر بالای ۲۰ سال خبر داد.