انجمن قلم ایران
بیانیه انجمن قلم در پی «اهانت به ساحت پیامبر اسلام» 11 آبان 1399

بیانیه انجمن قلم در پی «اهانت به ساحت پیامبر اسلام»

انجمن قلم ایران در پی «اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام» بیانیه‌ای صادر کرد.