اورژانس اجتماعی
اورژانس اجتماعی در ایام کرونایی کجاست؟ 24 آبان 1399

اورژانس اجتماعی در ایام کرونایی کجاست؟

در کشورهای توسعه یافته با توجه به شرایط خاص خانواده‌ها در ایام کرونا ساختارهایی تعریف شده تا به آنان خدمات اجتماعی و روانی دهد.در ایران اورژانس اجتماعی چقدر توانسته به مردم آسیب دیده کمک کند؟یک کارشناس به ما می‌گوید اورژانس اجتماعی بودجه ندارد!