ایوان مدائن
مردم برای مرمت تاق کسری، کارزار راه انداختند 21 دی 1399

مردم برای مرمت تاق کسری، کارزار راه انداختند

در حالی کارزار مردمی برای مرمت فوری تاق کسری به راه افتاده که این درخواست را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین درخواست‌هایی دانست که برای نجات یک بنای تاریخی تا کنون مطرح بوده است.