بین الملل
نخستین زن مسلمان در کسوت دادستان کل در آمریکا 06 بهمن 1399

نخستین زن مسلمان در کسوت دادستان کل در آمریکا

نخستین شخصیت مسلمان در ایالات متحده آمریکا به مقام دادستان کل در آمریکا رسید