تخریب زیستگاه
توسعه كشاورزي نيمي از مرال‌ها را كُشت 21 دی 1399
مروري بر مطالعه جمعيتي مرال‌ها و دلايل كاهش جدي آن در زيستگاه‌هاي حاشيه درياي خزر

توسعه كشاورزي نيمي از مرال‌ها را كُشت

سم داران بزرگ جثه در سراسر دنيا با بحران كاهش جمعيت و تخريب زيستگاه مواجه هستند. از دست رفتن زيستگاه ها براي آنها و حفاظت از سم داران براي پژوهشگران، يكي از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي مديريت حيات وحش در دهه هاي اخير محسوب مي شود.