ترور شهید احمدی روشن
سال روز ترور شهید احمدی روشن است 21 دی 1399

سال روز ترور شهید احمدی روشن است

مصطفی احمدی روشن (۱۷ شهریور ۱۳۵۸ – ۲۱ دی ۱۳۹۰) معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز بود.