تک آهنگ
۶۸ تک آهنگ و ۶ آلبوم مجوز گرفتند 06 آبان 1399
در هفته گذشته

۶۸ تک آهنگ و ۶ آلبوم مجوز گرفتند

دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در هفته گذشته مجوز ۷۴ آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است.