جانباختگان کرونا 2 دیماه 1399
مجموع قربانیان کووید ۱۹ در کشور از ۵۴ هزار نفر گذشت 02 دی 1399
سخنگوی وزارت بهداشت:

مجموع قربانیان کووید ۱۹ در کشور از ۵۴ هزار نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مجموع قربانیان کووید ۱۹ در کشور از ۵۴ هزار نفر گذشت.