جعفر شهیدی تاریخ اسلام
سالمرگ جعفر شهیدی مورخ و تاریخ نگار است 23 دی 1399

سالمرگ جعفر شهیدی مورخ و تاریخ نگار است

سیدجعفر شهیدی (۱۲۹۷ در بروجرد – ۲۳ دی ۱۳۸۶ در تهران) رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات فارسی، فقه و تاریخ اسلام بود.