جواد مجابی
احياي سنت هدايت، آل‌احمد، شاملو و ديگران 12 آبان 1399
جواد مجابي از رمان جديدش «ايالاتِ نيست در جهان» مي‌گويد

احياي سنت هدايت، آل‌احمد، شاملو و ديگران

بيش از نيم سده است كه مخاطب هنر و ادبيات نام جواد مجابي را در مقام پديدآورنده آثاري در انواع مختلف ادبي مي‌شناسد.