حمایت جبرانی معیشت خانوارها
نحوه ثبت نام و دریافت کمک ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی کرونا 04 آذر 1399
حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌ها اعلام شد

نحوه ثبت نام و دریافت کمک ۱۰۰ هزار تومانی و وام یک میلیونی کرونا

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درخصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌ها اطلاعیه ای صادر کرد.