خانواده ایران نژاد
نخند آنيتا، گريه كن! 14 آبان 1399

نخند آنيتا، گريه كن!

و تو گريه كردي. راستي راستي گريه كردي. آن اشك‌ها كجا بودند آنيتا؟ دو ثانيه هم نكشيد. دو ثانيه هم نكشيد كه پهناي صورت كوچك و زيبايت را خيس كردند و انگشتان لاغرت با آن لاك ارغواني ناخن‌ها، چشمان درشت و مژه‌هاي بلند سياهت را پوشاندند.