خبرنگار
مدرسه «روزنامه‌نگاری و رسانه» راه‌اندازی شد 18 مرداد 1400
با اعلام مجید رضاییان

مدرسه «روزنامه‌نگاری و رسانه» راه‌اندازی شد

مجید رضاییان استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم: «مدرسه روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه» با هدف فعالیت در عرصه‌های آموزش، فعالیت کلینیکی و ترسیم رابطه روابط عمومی و رسانه راه‌اندازی شد.

این روزها خود خبرنگاری هم در بحران است! 18 مرداد 1400
هادی خانیکی:

این روزها خود خبرنگاری هم در بحران است!

هادی خانیکی درباره ی وضعیت این روزهای خبرنگاران و انتشار مداوم اخبار تلخ و ناگوار خصوصا درباره بحران کرونا معتقد است: اگر چه به دلیل تنگناها و بحران های مختلفی که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه ما با آن روبه روست، نیازمند روزنامه نگاری در بحران هستیم، اما این روزها خود روزنامه نگاری و به تبع خبرنگاری هم در بحران است؛ در این شرایط ما نیازمند بازتعریف موقعیت خبرنگاری هستیم.

ایران، در رتبه دوم مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۲۱ 18 مرداد 1400

ایران، در رتبه دوم مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۲۱

پس از مکزیک و افغانستان که مشترکا در رتبه نخست قرار دارند، ایران بیشترین آمار مرگ مرتبط با خبرنگاران را در سال ۲۰۲۱ ثبت کرده است.