خبرگزاری دانشجویان ایران
همدلی با رسانه‌ها،‌ میراث بزرگ محمد خدادی است 20 آبان 1399
مدیر عامل ایسنا:

همدلی با رسانه‌ها،‌ میراث بزرگ محمد خدادی است

مدیرعامل ایسنا با بیان اینکه آنچه که ما از دوره آقای محمد خدادادی به خاطرمان سپرده شده است مشارکت گرفتن او از تمامی رسانه‌ها و برگزاری جلسات متنوع با نگاه مشورتی است.