خیابان ناصرخسرو
بازار سیاه داروهای کرونا مردم را سردرگم کرده است 04 آذر 1399
مینو محرز؛ عضو ستاد ملی مقابله با کرونا

بازار سیاه داروهای کرونا مردم را سردرگم کرده است

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: داروهای متعددی در خیابان ناصرخسرو به نام داروی کرونا به قیمت دهها میلیون تومان فروخته می‌شود که معلوم نیست از کجا می‌آیند و نیز مشخص نیست داروی گیاهی تولید شده در کرمانشاه چطور بدون تایید کمیته درمان کرونا وارد بازار شده است.