داود فتحعلی بیگی
تعویق برگزاری جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی 20 مرداد 1400

تعویق برگزاری جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی

موج پنجم شیوع ویروس کرونا زمان برگزاری جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی را به تعویق انداخت.