رئیس دانشگاه تهران
گفتمان عادی با مردم نداشته باشیم 05 آذر 1399

گفتمان عادی با مردم نداشته باشیم

کرونا یک بیماری ناشناخته در دنیاست و همان طور که هر روز می‌بینیم و می‌خوانیم، دانشمندان علائم و پدیده‌های جدید این بیماری را پیش روی ما قرار می‌دهند. در این میان در سال‌های اخیر، ایران تجربه یک بیماری واگیردار این‌چنینی  را نداشته است.