رمدسیویر
«رمدسیویر» بیمه شد 28 آبان 1399
سخنگوی وزارت بهداشت:

«رمدسیویر» بیمه شد

سرانجام پرداختهای ویژه به کادر، پوشش بیمه ای رمدسیویر، تدوین گایدلاین جدید درمان کرونا، لزوم تبعیت پزشکان از پروتکل کمیته علمی مقابله با کرونا و ... از جمله مباحثی بود که سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دوم نشست خبری امروز خود مطرح کرد.