روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان 04 آذر 1399

روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان

از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال (معادل چهارم آذر) به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است.