رژیم غذایی
مراقب رژیم غذایی کودکان در روزهای کرونایی باشیم 01 آذر 1399

مراقب رژیم غذایی کودکان در روزهای کرونایی باشیم

ویروس کرونا در کنار تغییرات تحمیلی به جهان، زندگی کودکان را هم دستخوش دگرگونی کرده و دیگر از شیطنت های مدرسه و دویدن های شادانه در پارک و خیابان خبری نیست؛ موضوعی که باعث شده نگرانی والدین از چاقی و اضافه وزن کودکان دوچندان شود.