سازمان حفاظت محیط‌زیست
آلودگی هوا در قانون مجری شفاف ندارد 29 دی 1399

آلودگی هوا در قانون مجری شفاف ندارد

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از خلاء های قانون‌ هوای پاک این است که مجری و متولی آن به صورت شفاف در قانون مشخص نشده و ما در ۳ سال گذشته از جایگاه متولی این قانون عمل کرده‌ایم.