سعید نفیسی
سالمرگ سعید نفیسی پژوهشگر بزرگ ایران است 23 آبان 1399

سالمرگ سعید نفیسی پژوهشگر بزرگ ایران است

سعید نفیسی (۱۸ خرداد ۱۲۷۴ تهران ـ ۲۳ آبان ۱۳۴۵ تهران)، دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی بود. او جزو نسل اول استادهای دانشکدهٔ تاریخ دانشگاه تهران بود.