شرایط ناسالم
کیفیت هوای تهران در ۶ ایستگاه ناسالم برای همه است 23 آذر 1399

کیفیت هوای تهران در ۶ ایستگاه ناسالم برای همه است

کیفیت هوای پایتخت درحال‌ حاضر با میانگین ۱۳۱ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.