شورای شهر تهران
روش های «نیم‌بند» در کنترل کرونا موثر نیست 25 آبان 1399
محسن هاشمی:

روش های «نیم‌بند» در کنترل کرونا موثر نیست

رئیس شورای شهر تهران اجرای نیم بند تمهیدات کرونایی را موجب انتشار بیشتر ویروس کرونا دانست و گفت: باید حداقل دو هفته تهران را به سبک عید نوروز تعطیل کنند.