صادق زیباکلام
مریخی در ایران یا آمریکا؟ 12 آبان 1399

مریخی در ایران یا آمریکا؟

اگر مشاهده گری از یکی از کرات نام آشنا، سال ها پیش هنگام انتخابات آمریکا به ایران می آمد، در گزارشش می نوشت ایرانیان هیچ کنجکاوی ای نسبت به انتخابات آمریکا نشان نمی دهند