طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی
بهره برداری از قطعه نخست طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی 15 آبان 1399

بهره برداری از قطعه نخست طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی

همین امروز که بسیاری از ما فقط اخبار شمارش آرا ایالت آریزونا و جورجیا و... دنبال می کردیم، قطعه نخست طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی با سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.