علامه محمدتقی جعفری
درگذشت محمد تقی جعفری روحانی عارف 25 آبان 1399

درگذشت محمد تقی جعفری روحانی عارف

علامه محمدتقی جعفری (۲۴ مرداد ۱۳۰۲[۱] تبریز – ۲۵ آبان ۱۳۷۷ انگلستان) از جملهٔ مفسران نهج البلاغه، فقیهان، عارفان، فیلسوفان و مولوی‌شناسان معاصر ایران بود.