علی تجویدی
زادروز علی تجویدی موسیقی دان ایرانی 15 آبان 1399

زادروز علی تجویدی موسیقی دان ایرانی

علی تجویدی نوازندهٔ ویلن و سه‌تار، آهنگساز، پژوهشگر و نویسندهٔ اهل ایران بود.