قرنطینه
وزیر بهداشت براجرای پروتکل های سختگیرانه تر در مبادی ورودی کشور تاکید کرد 21 دی 1399
در پی گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپائی؛

وزیر بهداشت براجرای پروتکل های سختگیرانه تر در مبادی ورودی کشور تاکید کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به گسترش ویروس جهش یافته در اکثر کشورهای اروپائی، تاکید کرد: کلیه مسافرینی که از مقصد اروپا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوائی، زمینی و دریایی وارد کشور می شوند، ضروری است علاوه بر تست مجدد در مبادی ورودی، به مدت مناسب و منطبق با پروتکلهای مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر برند.