مجلس
طرح مجلس یک نوع خرابکاری در آستانه ریاست جمهوری بایدن است تا مبادا تفاهمی صورت گیرد 12 آذر 1399
یک دیپلمات سابق:

طرح مجلس یک نوع خرابکاری در آستانه ریاست جمهوری بایدن است تا مبادا تفاهمی صورت گیرد

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین وزارت امورخارجه: طرح مجلس برای رفع و یا سرکوب کردن ماه های آخر دولت آقای روحانی است و مشخص نیست بعد از آن چه می شود.

کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد 11 آذر 1399
با ۲۵۱ رای موافق

کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد

کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به تصویب رسید.