محمدرضا شجریان
حسین علیزاده: هویت موسیقی ما با شجریان تعریف می‌شود 13 بهمن 1399
«سال‌نوای موسیقی ایران» به پایان رسید

حسین علیزاده: هویت موسیقی ما با شجریان تعریف می‌شود

رویداد «سال‌نوای موسیقی ایران» تندیس خود را با تقدیر از حسین علیزاده به او اهدا کرد.

جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد 03 دی 1399
واکنش خانواده شهید فخری زاده به تغییر نام خیابان شجریان:

جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد

واکنش خانواده شهید فخری زاده به تغییر نام خیابان شجریان: جهاد علمی شهید نباید با اقدامات تفرقه انگیز خدشه دار گردد.