محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین)
زادروز محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین) نویسنده است 23 دی 1399

زادروز محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین) نویسنده است

محمود اعتمادزاده (م.ا. به‌آذین) (۱۲۹۳–۱۳۸۵) نویسنده، مترجم و فعال سیاسی معاصر ایرانی بود.