محکومان آبان سال 98
پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان دوباره به دادگاه انقلاب ارجاع شد 04 دی 1399
وکیل مدافع یکی از محکومان خبر داد

پرونده سه محکوم به اعدام حوادث آبان دوباره به دادگاه انقلاب ارجاع شد

وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ از ارجاع پرونده موکلش و دو نفر دیگر به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.